Wicca-Bevægelsen - Indledning


Wicca-Bevægelsen
Wicca - en religion eller blot en alternativ livsstil?

(Start | Næste)

Wicca er for mange en ukendt størrelse, og hvis man bruger ordet ”heks” for at forklare folk hvad det i bund og grund går ud på, for de straks tanken om, at det må være en mørk og satanisk trosretning. Jeg vil i denne opgave undersøge, hvor wicca-bevægelsen stammer fra og om hvor langt tilbage den kan spores. Hvem fik startet den og er den stadig som ved fødslen, eller har den ændret sig med tiden.

Samtidig med vil jeg også bekræfte eller afkræfte nogle myter om denne religion, og er det i det hele taget en religion? Jeg vil derfor undersøge om man reelt kan kalde wicca for en religion og undersøge om de ”overholder” de regelsæt, som der er for at kunne blive godkendt som en.
Jeg vil finde frem til om de har nogle hellige skrifter eller en trosbekendelse, som de lever efter. Har de nogle specielle mærkedage som de dyrker, og har de faste traditioner og ritualer, og hvad bruger de eventuelt til disse.
Som religion dyrker man jo også én eller flere guder, og jeg vil finde frem til hvordan det står til inden for wicca. Hvem er de og hvad står de for.

Der er også snak om at dette bare er en form for livsstil, som mange unge og generelt kvinder lever efter. Jeg vil finde ud af om det er sandt, eller om det er en religion som bare er misforstået.
Dette har også skabt mange spørgsmål om hvorvidt wicca-bevægelsen kan være samfundsskadelig, eller om den er med til at gøre det hele lidt nemmere at leve livet efter for dem der udøver det. Er det noget som er voksende, eller er det ved at dø ud.

Jeg har også været henne og interviewe en nulevende wiccan for at få svar på nogle af disse spørgsmål og for at få et indblik i, hvordan det er for en ægte wiccan at leve efter denne tro. Hvem er hun og hvordan har hun det med at wicca ikke er så ”kendt”, i en ellers så sprudlende religiøs verden som vi lever i, og tror hun at det vil blive mere udbredt.

(Start | Næste)