Visit Faaborg in Denmark - A beautiful Harbor City

For nyligt fik jeg kendskab til Eventbrite og besluttede mig for at deltage i deres projekt der hedder Hjemby Jagt. Hjemby Jagten er et projekt som kontakter bloggere og spørger om de skulle have lyst til at skrive om deres favoritsted i deres hjemby, og hvad de synes folk skal se og opleve når de besøger byen.
Eventbrite er en global markedsplads for arrangementer som hjælper dig med at finde arrangementer i dit område, eller der hvor du ellers befinder dig. De har også en gratis funktion der kan hjælpe med at få andre til at få kendskab til de arrangementer der er i din hjemby, sælge biletter til ting der foregår, og selvfølgelig skabe overblik over det hele. Så derfor får I alle her et indlæg om de ting jeg holder mest af ved min hjemby, og selvfølgelig de arrangementer, jeg synes man ikke skal gå glip af.

Jeg er opvokset her i Faaborg og har altid elsket byen, da den er fyldt med nostalgi og stadig har en "gammel stil". Det er en havneby, så der er altid mange turister om sommeren, og det gør at byen blomstrer helt op på denne årstid. Så ønsker man at besøge en gammel havneby med en masse sjæl, så skal man helt klart give Faaborg et besøg om sommeren. Her er stadig en masse gamle bindingsværkshuse, stokroser og brostensgader, så det er som at være tilbage i tiden. Det synes jeg giver byen en masse charme og karakter. Vi har en masse historie, og den kan I se og læse om på de forskellige museer vi har.

Der er rig mulighed for overnatningsmuligheder i selve byen eller omegnen. Der er alt fra camping, hoteller og moteller. Så der er lidt til enhver smag. Og så er der selvfølgelig en masse seværdigheder, som selv jeg ikke har fået set alle af. Hvilket faktisk er for dårligt, men sådan er det vel ofte når man selv bor i byen? Man ved de er der, men man får dem ikke selv besøgt. Egentlig for dårligt, og det burde jeg få lavet om på.

Men vigtigst af alt, er jo alle de skønne arrangementer vi hvert år har her i byen. Vi har en masse caféer som gerne holder længe åben sammen med butikkerne når der er live-musik på torvet, og så har vi selvfølgelig et par Open-By-Night aftner hvor der også er en masse aktiviteter i forbindelse med.

For at komme med nogle eksempler til hvad der sker i år, så kan jeg fortælle at vi allerede her på fredag har en Open-By-Night med live-musik og en korttrick-bod der vil underholde om aftenen. Weekenden efter er der korfestival i byens gader og det hele starter ud med en masse hygge fra morgenstunden. Så byen bliver fyldt med syngende mennesker og højt humør.

Så som I kan se, så er der stort set altid musik i gaderne om sommeren, og som sagt en masse forskellige indslag af underholdning, og så har vi selvfølgelig også glæden af at få besøg af de store sejlskibe og speciel-både når de kommer og ligger til i havnen. Masser af turister, gæster og hyggelig underholdning.

Tjek gerne de forskellige kalendere igennem over byen her på nettet for at tjekke vores arrangementer ud, og så er I selvfølgelig altid velkommen til at kigge forbi. Vi har brug for at turismen er stor, for vi er desværre også ramt af de store nedskæringer regeringen har gang i. Så hvis vi ikke skal dø helt ud, så ville det være rart med en masse trafik. Men vi bor jo også i smukke omgivelser, så kommer man på disse kanter, så kig endelig indenfor bygrænsen. Vi har jo alt fra en lækker badestrand, til smukke slotte og lækre restauranter. ;)

Sidst men ikke mindst, så vil jeg gerne gøre jer opmærksom på at dette indlæg ikke er et jeg har været tvunget til at skrive, eller får noget for, men det er noget jeg har valgt at være med i af fri vilje. Så skulle der ikke være nogen misforståelser.
English version

I recently discovered Eventbrite and decided to join their project called Hometown Hunt. The Hometown Hunt project is asking bloggers to write about their favorite hometown spots and what I think people should see when they come visit my hometown.
Eventbrite is a great platform that assists you in finding events in your areas. They also have free event management tools to get the word out about your event, sell tickets, and track your event progress! Therefore, you get this post about the things I like most about
my hometown, and of course the events, that I think you should not miss out on.

I grew up here in Faaborg, in the little country up north called Denmark, and I have always loved the city because it is filled with nostalgia and still have an "old style". It is a harbor city, so there are always many tourists in the summer, and that makes the city bloom up at this time of year. So if you want to visit an old harbor city with a lot of soul, then you should definitely give Faaborg a visit in the summertime if you are coming to Denmark. There are still a lot of old half-timbered houses, hollyhocks and cobble streets, so it's like being back in time. I think that gives the city a lot of charm and character. We have a lot of history and you can see and read about that in the different museums that we have.

There is a lot of opportunities for accommodation (Link in Danish text) in the city itself or the surrounding areas. There is everything from camping, hotels and motels. So there is something for every taste. And then there's a lot of sights (Link in Danish text) that even I myself have not seen much of. Which actually is pretty bad, but that's probably pretty normal when you live in the city yourself? You know they are there, but you don't visit them. I should do that soon.

But most importantly, is the all the wonderful events we have every year. We have a lot of cafes who would stay open late along with the stores when there's live-music in the square, and we also have a couple of Open-By-Night evenings where there also will be a lot of activities related to.

To give you some examples of what happens this year, I can tell that we already this Friday have an Open-By-Night with live-music and a card trick-booth that will entertain during the evening. The following weekend we have a choir-festival in all the streets. So the city will be filled with people singing and high spirit all day.

So as you can see, there is almost always music in the streets in the summer, and as I said a lot of different types of entertainment, and we are also blessed by being visited by the great sailing ships and special boats when they are sailing into the harbor. Lots of tourists, guests and pleasant entertainment.

So check out the different online calendars for the city to check our events - you are always welcome to drop by for a visit. We need the tourism to be big, because we are unfortunately also hit by the deep cuts the government are making. So if we don't want to die out completely, it would be nice with a lot of traffic. But we do live in beautiful surroundings, so if you do come into this part of the country, please come within the city limits. We have everything from a beautiful beach, amazing castles and delicious restaurants. ;)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Smig gerne en kommentar inden du smutter.
Jeg offentliggør og svarer på den hurtigst muligt. ;)