Wicca-Bevægelsen - Wicca's virkning på samfundet


Wicca-Bevægelsen
Wicca - en religion eller blot en alternativ livsstil?

(TilbageStart | Næste)

En livsstil eller en religion?

Rigtig mange har den holdning at wicca er en livsstil og ikke en religion. Dels fordi det er en lidt ukendt måde at leve sit liv på, som folk ikke kan se en mening eller et formål med. Herhjemme i Danmark er det ikke så kendt, og det er der en god grund til, nemlig at der ikke er så mange wiccanere, og fordi de ikke kan danne et coven, der lever op til de regler vi i det Danske samfund kræver for et trossamfund. Der er dog mange solo-udøvere som dyrker wicca ved hjælp af erfaring fra bøger og fra nettet, men det er langt fra nok til, at vi herhjemme kan få det godkendt på nuværende tidspunkt.

Inde på Familiestyrrelsens hjemmeside kan man finde reglerne for trossamfund herhjemme, og der ligger også et ansøgningsskema, hvis man skulle finde på at prøve at få den godkendt.
De ting man skal kunne fremvise er en trosbekendelse, eller en anden tekst som henviser til religionens læregrundlag, og som klarlægger hvordan man skal dyrke guderne inden for religionen, og hvordan moral og adfærd skal være. Her vil jeg mene at trosbekendelsen The Wiccan Rede falder ind som et godt eksempel på dette. Det er både et helligt løfte, men også en guide over hvad man skal huske på og hvad man skal have som tro inden for wicca. Den beskriver hvad man dyrker og tilbeder og giver et klart billede af, at den dyrker naturen og dens energier.
Andre religiøse tekster skal man også kunne fremvise, og der vil jeg mene at Heksens 13 mål og Kraftens Lov hører ind under, som nogle af de mange der ellers er at finde.

Inden for wicca kan man også blive viet, og det sker ved hjælp af et ritual, og det vil jeg mene hører ind under vielsesreglen. Der findes mange forskellige former for måder at sådan et ritual kan foregå på, og det minder utroligt meget om den vielse vi ser i kirkerne i dag, men inden for wicca foregår det gerne udenfor i en renset cirkel, tændte lys i elementernes højsæde og selvfølgelig med en ypperstepræstinde eller -præst.

Kan man få samlet nok udøvere sammen til at danne et coven eller en større forsamling, så vil det være muligt at kunne dokumentere, at der er flere der tror på wicca og tilbeder denne religion, og derved er et af de punkter om størrelse på trossamfund også dækket ind.
Hvis der derved opstår vedtægter og udgifter, så er dette også forholdsvis nemt at kunne dokumentere.

Reglen om at man skal kunne bevise hvor vidt trossamfundet er offentlig anerkendt eller godkendt i andre nordiske lande, vil blive lidt mere besværligt, men Sverige skulle vist have det godkendt, og så er der jo England, USA, Australien og andre engelsktalende lande.
Wicca har også rundt omkring i verden forskellige organisationer og mange tidsskrifter, så dette vil heller ikke være noget problem at kunne fremvise.
Så hvis man spørger mig, så mener jeg ikke, at wicca blot er en livsstil, men rent faktisk er en religion som har været dyrket i mange år og som opfylder størstedelen af de danske krav for et trossamfund.


Livet som en wiccan

Selena Fox er en kvinde fra 1949, bosat i en egeskov i Wisconsin, USA. Hun er grundlægger og co-administrerende direktør for Circle Sanctuary. Hun er wiccan og har været det siden hun var barn. Hun er den dag i dag ypperstepræstinde for den gruppe af udøvere, som hun har i sin coven, som har en mere shamanisk udfoldelse.
Hun bruger både betegnelsen ”heks” og ”wiccan” til at beskrive sig selv, men hælder mest til at bruge ”wiccan”.
Circle Sanctuary går meget ind for velgørenhed, læring og støtte til andre udøvere af wicca, og de har endda et magasin, som de udgiver til glæde for mange wiccanere.
Hun er også senior præst i en wiccan-kirke, som har hundredvis af medlemmere der deltager i arrangementer i løbet af året, og derudover er der tusinder som er spredt udover USA og resten af verden som også er en del af dette samfund.

Til min overraskelse opdagede jeg faktisk, at Selena bliver nævnt i næsten alle de bøger jeg havde læst i, i forbindelse med denne opgave, så hun er ret kendt inden for wicca-bevægelsen.
Hun begyndte at lede ceremonier da hun var 21 år gammel. Hun udøver wicca som enkeltperson men har så også ceremonier med sin coven ved fuldmåneaftenerne. Dette er en åben coven.

Spørger man hende har wicca mange traditioner som minder om dem, de har i andre religioner, og at wicca har lånt nogen derfra, men hun mener så også, at andre religioner har lånt mere fra wicca end den anden vej rundt. Dette er hendes måde at se det på, da hun tror på at wicca kan spores tilbage til starten af det hele. Hun mener derfor selv at religionen kan betegnes som både gammel og ny.

Ifølge hende er wicca en positiv trosretning, og at den ikke har nogen negativ virkning på samfundet. Her henviser hun til den wiccanske trosbekendelse og til deres måde at tilbede deres guder og naturen på. Hun er også overbevist om at wicca er en religion som fortsat vil sprede sig og komme ud til flere lande og forhåbentlig blive en godkendt religion andre steder. Wicca er, som hun siger det, en religion der går ud på at hylde livet og leve i harmoni med andre mennesker.


Kan wicca-bevægelsen betragtes som samfundsskadelig?

Der er før i tiden blevet sat spørgsmålstegn ved, om det at være wiccan og leve efter denne trosretning er samfundsskadelig. Havde man spurgt folk i 1500-tallet havde svaret været ”ja”. De var bange for denne måde at leve på, og de var overbeviste om, at det kun gik ud på at skade andre og forhindre bønderne i at få markerne til at gro og høsten derved gå tabt. De forsøgte at løse dette ved at skille sig af med dem, som de troede var ”hekse”.

Den dag i dag er der stadig nogen der tvivler på om wicca kan være en god ting. Tager man fat i de ting man i dag kender til inden for wicca-bevægelsen, kan man begynde at danne sig et billede af, om den er skadelig for samfundet, eller om den derimod er en positiv indsprøjtning.
Man vil nok mene at ting som besværgelser, mange af deres redskaber, og det at de brygger forskellige ting for at skabe magi og åndelig kontakt til guderne, vil være en negativ ting. Men når man så kigger nøjere efter hvorfor og hvordan de gør det, og når man kender til deres trosbekendelse, så danner man sig hurtigt et billede af, at dette kun er en måde at udøve positiv magi og skabe gode energier i samarbejde med naturen på. Der er strenge regler inden for wicca som lyder på, at man ikke må gøre skade på naturen, andre eller sig selv. Man skal være i harmoni med hinanden og sine omgivelser. Man skal være taknemmelig for naturen og de gaver den giver os, og man skal behandle alt og alle efter hvordan man selv vil behandles. Der er intet negativt i religionen wicca. De udøver ikke mørk og ond magi, som man før i tiden troede, og den har intet med satanisme at gøre. De hylder livet såvel som de hylder døden, men det at de tror på reinkarnation siger også noget om, at de er mere i harmoni med sig selv og naturen end man først havde antaget.

Så jeg vil efter at have læst beretninger om denne religion, haft kontakt til nulevende wiccanere og have sat mig ind i religionen og dens formål mene, at denne religion ikke er samfundsskadelig, men derimod endda kunne hjælpe mange, hvis man begyndte at leve mere i harmoni med hinanden og naturen. Det ville hjælpe en del på al den had og mistro, vi lever med den dag i dag.