5 Dages Bloggertræf Challenge: Dag 1


Kort præsentation af mig
Jeg er en sydfynsk "Skønhed og Livsstilsblogger" som er døbt Anne-Mette Højbjerg, men bedst kendt blandt venner IRL/URL som GiZmo. :D Hvorfor jeg lige netop har fået dette kælenavn kan I læse mere om HER.

Jeg bor i en skøn by ved vandet som hedder Faaborg og har boet her stort set hele mit liv, bortset fra de første måneder af mit liv hvor jeg befandt mig i Odense, og så også de lidt over 2 år jeg boede i Kværndrup.
Her i Faaborg bor jeg sammen med min frække "lille" hankat ved navn Cosmo i vores lille lejlighed med altan. I kan se billeder af vores hjem ved at klikke HER. Vi har her i blokken nogle skønne naboer og et hyggeligt fællesskab. Det er noget jeg virkelig holder af ved stedet her.

Cosmo er af racen Main Coon og er også en stor del af mit online liv. Jeg købte ham af en Langelandsk familie i November 2009, som jeg lige har fået lidt kontakt til igen. Han har været igennem rigtig mange ting, og de slemme har præget ham så meget at han den dag i dag ikke er meget for at snakke med andre end mig. Hvis han får lov til at vænne sig til folk kan han godt løsne lidt op, men det bliver aldrig som før de oplevelser. Men det gør så også at han betyder alverden for mig den dag i dag. Intet ondt må komme til ham igen hvis det står til mig.

Jeg er en meget kreativ kvinde som elsker at lave grafik, tage billeder, lave smykker, male, lave makeup-looks, læse store tykke bøger og lave DIY-ting til hjemmet. :D Derudover så er jeg en kvinde som er gået grufuld meget igennem, men det har gjort mig til den jeg er i dag, og det har jeg det godt med. Jeg har måtte blive voksen ret hurtig og har måtte gå igennem en masse svigt, vold, mishandling osv inden jeg indså at jeg ikke ville lade andre behandle mig sådan mere. Jeg er kræsen og finder mig ikke i ting længere og det er jeg ikke bange for at give udtryk for. Så hvis man ikke er bange for en person der ikke pakker alting ind i vat og giver dig sin ærlige mening så er man kommet til rette sted. :D Dette ses også i mine indlæg her på bloggen.

Jeg har blogget siden 90'erne og jeg elsker at dele mine erfaringer, kreative idéer, billeder, anmeldelser og makeup-looks med jer derude på den anden side af skærmene.

Ting der kendetegner mig:
* Efteråret (Halloween) - Efteråret er klart min yndlingsårstid. Farverne, temperaturen, duftene, traditionerne, naturen... ja alt ved efteråret er fantastisk efter min mening. Måske ikke så meget regnen, men ellers. :D
* Farverne grøn og blå - Dette ses også i min indretning. *Hehe*
* Frøer, katte, ræve og ulve - Frøer er bare nuttet. :D Katte er en stor del af mit liv. Ræve og ulve er bare utroligt fascinerende dyr og en stor del af efteråret.
* Søjler og efeu - Dette er noget som har fulgt mig siden jeg var lille. Samler på søjler og efeu er bare en utroligt smuk og stædig plante.
* Tørklæder - Jeg bruger dem året rundt og har efterhånden en ret stor samling.
* Irland!!!!! - Er overbevist om at jeg er født i det forkerte land - mit rigtige hjem (i hjertet) er IRLAND! Jeg har drømt om at besøge landet siden jeg var lille og fik langt om længe muligheden i 2010 hvor studieturen gik dertil. Jeg blev faktisk lidt overrasket over hvor meget jeg følte jeg var kommet hjem da vi ankom. Jeg føler mig så meget hjemme i deres kultur, historie, omgivelserne, naturen, traditionerne og bare Irland generelt. Drømmer om en dag at skulle bo der.
* TV Serier - Jeg ELSKER serier og følger rigtig mange. :D
* Bøger - Jeg er lidt af en bogorm. Jeg har rigtig mange bøger efterhånden og jo tykkere de er og jo mere fantasy-inspireret de er jo bedre.
* Paranormale - Jeg elsker det og er bidt af en gal spøgelsesjæger. *Hehe*
* Glitter og Makeup - Bling-bling er bare mig. Både når det kommer til smykker og makeup. Og makeup er bare så stor en del af mit liv at jeg en dag godt kunne tænke mig at arbejde indenfor det.

Hvis I ønsker at vide mere om mig som person kan I læse det under Webmaster-delen eller I kan læse følgende indlæg:
* Højbjerg-genet
* Jeg er et misfoster - I hvert fald udenpå

De andre deltagere kan I finde her:
* Cathrine (medvært) - tiiner.dk
* Jeanette (medvært) - jeasblanketanker.blogspot.dk
* Mette - mettedoctor.blogspot.com
* Hejdi - hejdiii.bloggersdelight.dk
* Marie - laesehestendks.wordpress.com
* Randi - ilhja.dk
* Anne - fuglsangforoven.blogspot.dk
* Camilla - camillajb.blogspot.dk
* Janni - gulde.dk
* Michelle - chelrimme.net


English version:
Day 1: Presentation of myself
I am a South Funen "Beauty and Lifestyle Blogger" which is bord with the name Anne-Mette Højbjerg, but is best known among friends IRL/URL as GiZmo. :D You can read about why I got this nickname HERE.

I live in a beautiful city by the sea called Faaborg and have lived here almost all my life. Here I live with my naughty "little" male cat named Cosmo in our little apartment with a balcony. You can see pictures of our home by clicking HERE.

Cosmo is of the breed Maine Coon and is also a big part of my online life. I bought him in November 2009. But that makes him so special and he means everything to me today. No harm must come to him again if it were up to me.

I am a very creative woman who loves to create graphics, take photos, make jewelry, paint, create makeup looks, read big thick books and do DIY stuff for the home. :D I am also a woman who has gone through a lot of horrible things, but it has made me who I am today, and I feel comfortable with it. I've had to grow up pretty fast and has had to go through a lot of failures, violence, abuse, etc before I realized that I would not let others treat me like that anymore.

I have blogged since the 90s and I love to share my experiences, creative ideas, pictures, reviews and makeup looks with you guys out there on the other side of the screens.

Things that characterizes me:
* Autumn (Halloween) - Autumn is by far my favorite season. The colors, the temperature, the smells, the traditions, nature... yes everything about autumn is fantastic in my opinion. Maybe not so much rain, but otherwise. :D
* The colors green and blue - This is also seen in my homedecor. *Hehe*
* Frogs, cats, foxes and wolves - Frogs are just cute. :D Cats are a big part of my life. Foxes and wolves are just incredibly fascinating animals and a large part of the fall.
* Pillars and ivy - This is something that has followed me since I was little. Collects pillars and ivy is just an incredibly beautiful and stubborn plant.
* Scarves - I use them all year round and have a quite big collection.
* Ireland!!!!! - Is convinced that I was born in the wrong country - my real home (in the heart) is IRELAND! I have dreamed of visiting the country since I was little and finally got the opportunity in 2010 when the study tour went there. I was actually a little surprised at how much I felt like I had come home when we arrived. I feel so much at home in their culture, history, environment, nature, traditions and just Ireland in general. Dreaming of being able to live there one day.
* TV Series - I LOVE series and follows many. :D
* Books - I am a bit of a bookworm. I have so many books by now and the thicker they are, and the more fantasy-inspired they are the better.
* The Paranormal - I just love it. Would love to be a ghost hunter. *Hehe*
* Glitter and Makeup - Bling-bling is just sooo me. Both when it comes to jewelry and makeup. And makeup is just such a large part of my life that one day I would like to work with it professionally.

The other participants can you find here:
* Cathrine (co-host) - tiiner.dk
* Jeanette (co-host) - jeasblanketanker.blogspot.dk
* Mette - mettedoctor.blogspot.com
* Hejdi - hejdiii.bloggersdelight.dk
* Marie - laesehestendks.wordpress.com
* Randi - ilhja.dk
* Anne - fuglsangforoven.blogspot.dk
* Camilla - camillajb.blogspot.dk
* Janni - gulde.dk
* Michelle - chelrimme.net

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Smig gerne en kommentar inden du smutter.
Jeg offentliggør og svarer på den hurtigst muligt. ;)